Endring i aksjelovgivningen: nå kan advokater bekrefte innbetalt aksjeinnskudd

En endring i aksjelovgivningen gjør at advokater og autoriserte regnskapsførere nå kan bekrefte innbetalt aksjeinnskudd. Slik bekreftelse kreves ved kapitalforhøyelser, og i visse tilfeller av stiftelse av aksje- og allmennaksjeselskap.

Tidligere måtte man i slike tilfeller innhente bekreftelse på at selskapet har mottatt pengene fra enten revisor eller et finansforetak. Lovendringen innebærer derfor en forenkling av prosessen, som vil kunne være både tids- og kostnadsbesparende.

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen