Bilder

Ny advokatfullmektig i Sverdrup – ytterligere styrking av forsikringskompetansen

Hanna Norum Motzfeldt er ansatt som ny advokatfullmektig i Sverdrup.

Hanna kommer fra stillingen som advokatfullmektig i Finansklagenemnda. Hun har erfaring fra blant annet Statens Pensjonskasse, NAV Klageinstans og Helse- og omsorgsdepartementet. Hennes spisskompetanse innen forsikringsrett og tilstøtende områder vil bidra til å styrke Sverdrups kompetanse ytterligere.

Vi ønsker Hanna velkommen til oss!

Covid-19-pandemien: Vi står parat

Utbruddet av Covid-19-pandemien har medført store utfordringer både her til lands og i verden for øvrig. Pandemiens omfang og ringvirkninger fremstår per i

Akersgata 1, 0158 Oslo
+47 22 42 27 00
+47 22 42 27 01

© 2018 Advokatfirmaet Sverdrup DA. All rights reserved.

Made with ❤ by Nextgen