Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

TMT (teknologi, media og telecom) og immaterialrett


TMT (teknologi, media og telecom):

Kontaktpersoner:
Advokat Erik Dahl.

Kjerneteam:
Advokat Erik Dahl og advokat Robert Heiberg Kahrs.

IP:

Kontaktpersoner:
Advokat Robert Heiberg Kahrs og advokat Terje Sverdrup Mår.

Kjerneteam:
Advokat Erik Dahl, advokat Heidi Grette, advokat Robert Heiberg Kahrs og advokat Terje Sverdrup Mår.

Den teknologiske utvikling går raskt og det legges ned betydelige beløp i utvikling av ny teknologi og produktutvikling. Innenfor alle virksomhetsområder er det viktig å følge med i denne utviklingen og å beskytte oppnådde resultater på en optimal måte for den videre utvikling av virksomheten. Regelverket er sammensatt og i kontinuerlig endring. Utlandet er viktig premissleverandør.

Sverdrups advokater har erfaring fra bransjer som IT, telecom, industri, handel og helsesektoren - og kjenner de utfordringer næringslivet møter.

Våre advokater har også erfaring med åndsrettslig beskyttelse og kommersiell utnyttelse av åndsverk enkeltvis eller som prosjekter innenfor forfatter- og forlagsvirksomhet, bildende kunst, billedhuggerkunst, gallerivirksomhet musikk og lignende.

Vi bistår blant annet med:
 • Avtaler om kjøp/salg av maskinvare og programvare
 • Bruksrett til verkseksemplarer
 • Copyright
 • Database beskyttelse 
 • Design
 • Domener 
 • Internett og e-handel
 • Kunstneres rettigheter
 • Legemidler
 • Lisens avtaler 
 • Markedsføringsrett 
 • M&A – IP work 
 • Opphavrett
 • Patenter
 • Personopplysninger
 • Plagiat og piratprodukter 
 • Produkt utvikling 
 • Telekom og data inklusive konsesjoner, lisenser, forskrifter etc
 • Utviklingsavtaler for maskinvare og programvare
 • Varemerkerett