Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Insolvens og restrukturering


Kontaktpersoner:
Advokat Johan Kr. Falk-Pedersen og advokat Terje Sverdrup Mår.

Kjerneteam:
Advokat Gunhild Buestad, advokat Johan Kr. Falk-Pedersen, advokat Heidi Grette, advokat Robert Heiberg Kahrs og advokat Terje Sverdrup Mår.

Når en virksomhet står overfor manglende likviditet eller insolvens, er hastighet, besluttsomhet og pålitelighet viktig for at man skal kunne håndtere situasjonen på en riktig måte. Spesielt gjelder dette refinansiering eller salg av de deler av virksomheten som er eller vil bli lønnsomme og nedleggelsen av resten av virksomheten, inkludert realisering av verdiene på best mulig måte.

Våre advokater vil bistå med å forhandle og implementere en løsning med eiere, banker, leverandører, skattemyndigheter, kunder, ansatte og andre interessenter til fordel for alle involverte parter.
Sverdrup bistår både selskaper som møter finansielle vanskeligheter og individuelle kreditorer så som banker, private kreditorer, leverandører, utlånere eller ansatte.

Vår bistand omfatter:
 • Reorganisering og restrukturering av virksomheter 
 • Overvåkning av betalingsutsettelser 
 • Frivillig og tvungen oppløsning 
 • Sikring og håndtering av låneavtaler 
 • Frivillig og tvungen akkord 
 • Håndtering av forhold relatert til omstøtelse og stopp av transaksjoner 
 • Andre forhold relatert til konkurs 
 • Representasjon av kreditorer 
 • Melding og beskyttelse av krav 
 • Inkasso 
 • Forhandlinger med finansielle investorer 
 • Overdragelse av virksomheter og eiendom
 • Styreansvar