Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Industri og handel (franchise og kjededrift)


Industri:

Kontaktpersoner:
Advokat Erik Dahl og advokat Robert Heiberg Kahrs.

Kjerneteam:
Advokat Gunhild Buestad, advokat Erik Dahl, advokat Heidi Grette, advokat Robert Heiberg Kahrs, advokat (H) Espen Komnæs og advokat Terje Sverdrup Mår.

Produksjonsbedrifter har ofte særskilte problemstillinger også av juridisk art. Det kan gjelde lokaliseringsspørsmål, plan- og bygningsmessige forhold, utslippsspørsmål, arbeidsmiljøforhold, produktansvar, kontraktsforhold med støttefunksjoner og underleverandører m.m. Flere av våre jurister har vært ansatt som industrijurister og har førstehånds kjennskap til disse problemstillinger. 

For produksjonsbedrifter stiller for øvrig også skatte - og avgiftsregelverket særskilte utfordringer som krever særlig kompetanse. Den kompetansen har vi i Advokatfirmaet Sverdrup DA. Dette gjelder for øvrig ikke bare ved regulær drift, men også i situasjoner hvor samarbeid med eller oppkjøp av / fusjon med andre bedrifter er den industrielt riktige løsningen. Vi bidrar til at klientene finner den optimale løsningen og sørger for at den juridiske side ved slike prosjekter blir gjennomført etter de krav som lov og annet regelverk stiller.

Handel (franchise og kjededrift):

Kontaktpersoner:
Advokat Heidi Grette, advokat Robert Heiberg Kahrs og advokat Terje Sverdrup Mår.

Kjerneteam:
Advokat Erik Dahl, advokat Heidi Grette, advokat Robert Heiberg Kahrs, advokat (H) Espen Komnæs, advokat Terje Sverdrup Mår og advokat Petter Oppegaard.

Etablering av riktig og effektivt distribusjonsnett er en viktig suksessfaktor innen mange forretningsområder, spesielt innen varehandel. Etablering av distribusjonsnett kan kombineres med avtale om bruk av butikknavn og butikk- konsept (franchise) og danne grunnlag for etablering av butikk kjede.   
Valg av etableringsmåte får betydning på en rekke områder, som varemerkebygging, markedsposisjoner mot både leverandør og kunde, kostnadsbesparelser og kvalitet innen administrative tjenester.   

Flere av våre advokater har over 20 års erfaring med distribusjonsavtaler og franchiseavtaler, og advokatene i Sverdrup har bistått aktører i hele omsetningskjeden, som produsenter, importører, forhandlere, agenter og kommisjonærer. Rådgivningen omfatter forretningsjuridisk kunnskap innen bl.a. kontraktsrett, konkurranserett, markedsføringsrett, selskapsrett og skatt- og avgiftsrett. 

Advokatene i Sverdrup har fast forretningsforbindelse med små og store aktører innen varehandel, spesielt med kjedesentralen. Bistanden til disse klientene gjelder i stor grad løpende drift, som involverer bistand innen store deler av de øvrige forretningsjuridiske rettsområdene, som selskapsrett, arbeidsrett og insolvens.   

Dokumenter som Sverdrup utarbeider vil bl.a. omfatte: 
  • Avtaler om selektiv distribusjon
  • Ene forhandler avtaler
  • Agentavtaler 
  • Kommisjonsavtaler 
  • Franchiseavtaler 
  • Stiftelsesdokumenter m.v. ved etablering av selskap, datterselskap eller filial