Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Generasjonsskifter


Kontaktpersoner:
Advokat Gunhild Buestad, advokat Terje Sverdrup Mår og advokat Petter Oppegaard.

Kjerneteam:
Advokat Gunhild Buestad, advokat Terje Sverdrup Mår og advokat Petter Oppegaard.

Hvem skal overta virksomheten du har bygget opp? Hvor og når skal fritidseiendom overføres til arvinger? Skal det du eier selges eller overføres til dine arvinger. Når bør overføring skje? 
 • Overføring av bolig og aksjer med mer
 • Fritidseiendom - sameieavtale
 • Utskillese av aktiviteter
 • Holdingetablering
 • Omdanning av personlig virksomhet
 • Omstrukturering av virksomheten 
 • Eksternt salg, overføring helt eller delvis til arvinger eller til ansatte
 • Pensjonsordninger
 • Testamente
 • Arveavgift
 • Skatteforhold
 • Formuesskatt
 • Sammenhengen skatt og gave- og arveavgift
 • Finansiering av gave- og arveavgift
 • Aksjeklasser
 • Måletidspunkt for arveavgift på aksjer
 • Formuesordningen mellom ektefeller
 • Skatte- og gave-/ arveavgiftsmessig gjennomskjæring