Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Fusjoner og oppkjøp (M&A)


Kontaktpersoner:
Advokat Gunhild Buestad, advokat Erik Dahl og advokat Terje Sverdrup Mår.

Kjerneteam:
Advokat Gunhild Buestad, advokat Erik Dahl, advokat Heidi Grette, advokat Tom Eivind Haug, advokat Robert Heiberg Kahrs og advokat Terje Sverdrup Mår.

Fusjoner og oppkjøp berører ofte en rekke rettsområder. Foruten sentral selskaps- og kontraktsrett, er skatterett, konkurranserett, og arbeidsrett eksempler på områder som ofte er av stor betydning og hvor vi har solid kompetanse. Oppdraget bemannes slik at det gjennomføres kostnadseffektivt og med nødvendig kompetanse. 

Våre advokater har erfaring fra transaksjoner av ulik størrelse. Vi har bistått ved en rekke oppkjøp, fusjoner, fisjoner, emisjoner mm av ulik størrelse. 

Sverdrups advokater er anbefalt av Legal 500 både på området Corporate M&A. Vi er også anbefalt på området skatt som det er nødvendig å vurdere ved enhver transaksjon.

Vi bistår bla. med:
 • Skattemessige vurderinger ved valg av transaksjonsform
 • Oppkjøp
 • Fusjoner
 • Emisjoner
 • Fisjoner
 • Omdannelser av privat næringsvirksomhet
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Aksjonæravtaler
 • Management buy out
 • Exit avtaler
 • Due diligence
 • Private Equity