Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Forsikring (Skadeforsikring og internasjonal forsikring)


Kontaktperson:
Advokat Espen Komnæs.

Kjerneteam:
Advokat Espen Komnæs, advokat Tom Eivind Haug og advokat Guri Rodal.


Advokater i Sverdrup har bred kompetanse innenfor forsikring (norsk og internasjonal).

Vår bistand dekker de fleste områder knyttet til forsikringsselskaper virksomhet i Norge og skadebehandling. Eksempler på temaer vi har erfaring fra og arbeider regelmessig med, er 
  • Rammevilkårene for utenlandske forsikringsselskapers virksomhet i Norge
  • Utarbeidelse og tolkning av forsikringsvilkår
  • Rådgivning i skadesaker
  • Bistand ved nemndsbehandling av forsikringstvister
  • Prosessoppdrag knyttet til selskapers virksomhet og i konkrete skadesaker
  • Rådgivning i forbindelse med forsikringsformidling
  • Utenlandske forsikringsformidleres virksomhet i Norge, på cross border basis eller som filialbasert virksomhet