Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Fast eiendom


Kontaktpersoner:
Advokat Robert Heiberg Kahrs.

Kjerneteam:
Advokat Erik Dahl, advokat Heidi Grette, advokat Robert Heiberg Kahrs, advokat Espen Komnæs og advokatfullmektig Øyvind Dahl Collet Skog.

Sverdrup tilbyr alle former for kyndig bistand innenfor kjøp/salg, utvikling, finansiering, utbygging og forvaltning av ulike typer eiendommer. Dette gjelder også forholdet til offentlig reguleringsmyndighet.

Vi bistår blant annet med:
 • Leiekontrakter for næringseiendom og bolig
 • Oppsigelser og utkastelse 
 • Standard kontrakter
 • Eiendomsforvaltning
 • Tvister om mangler ved kjøp/salg
 • M&A, kjøp og salg av eiendommer 
 • Strukturering av eiendomsinvesteringer i Norge og utlandet
 • Utbyggingsprosjekter
 • Forurensning og miljøspørsmål 
 • Eiendomsmegling
 • Skatt og avgift vedr fast eiendom
 • Regulerings og bygge saker etter plan- og bygningsloven 
 • Tomtefeste