Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

EU, EØS og konkurranserett


Kontaktpersoner:
Advokat Robert Heiberg Kahrs og advokat Terje Sverdrup Mår.

Kjerneteam:
Advokat Erik Dahl, advokat Heidi Grette, advokat Tom Eivind Haug, advokat Robert Heiberg Kahrs og advokat Terje Sverdrup Mår.

EU, EØS og konkurranserett griper inn i de fleste rettsområder og blir stadig viktigere for alle bransjer. I Advokatfirmaet Sverdrup DA jobber vi tverrfaglig for å bistå våre klienter i prosesser med både nasjonale myndigheter, EFTAs overvåkningsorgan, EFTA-domstolen og Europakommisjonen. 

Vi bistår med vurderinger av konkurranserettslige spørsmål som oppstår i forbindelse med fusjoner, oppkjøp og etablering av kjedesamarbeid og andre samarbeidsavtaler.  Vi utarbeider konkurransemeldinger på vegne av våre klienter og gjennom vårt internasjonale nettverk bistår vi med koordinering av kontakten med flere lands myndigheter.

Vi bistår også våre klienter i forbindelse med saker for Konkurransetilsynet og Økokrim der det er stilt spørsmål om klienten har deltatt i konkurransestridig samarbeid eller misbrukt dominerende markedsstilling, herunder bistår vi klienter i forbindelse med konkurranse-myndighetenes kontrollbesøk hos klienter og forklaringsopptak. 
  • Korrupsjonsgranskning
  • Norsk og europeisk konkurranserett
  • Misbruk av dominerende stilling
  • Offentlige anskaffelser
  • Oppkjøps- og fusjonskontroll
  • Statsstøtte
  • Prissamarbeid
  • Ulovlige konkurransereguleringer