Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Energi og miljø


Kontaktpersoner:
Advokat Gunhild Buestad og advokat Erik Dahl.

Kjerneteam:
Advokat Gunhild Buestad, advokat Erik Dahl og advokat Robert Heiberg Kahrs.

Sverdrups advokater med særskilt kompetanse og bransjeforståelse innen energi og miljø tilbyr juridisk rådgivning ved alle sider av den daglige drift. Vi bistår i forbindelse med konsesjonsrettslige spørsmål, samordning av infrastruktur og nettvirksomhet, regulatoriske forhold knyttet til inntektsrammesystemet, leveringsbetingelser, tilknytnings- og nettleiekontrakter, fysisk og finansiell handel med kraft, og bistand i skjønns- og ekspropriasjonssaker. 

Vi bistår ved utvikling av nye virksomhetsområder og nye energiformer.

Vår bistand omfatter bl.a.:
 • Restrukturering og M&A  
 • Kraftverksbeskatning 
 • Inntektsrammeregulering 
 • Tilknytnings- og nettleiekontrakter
 • Elektro installasjon 
 • Skjønn og ekspropriasjon
 • IT – Telecom
 • Produktutvikling – nye energiformer
 • Fysisk og finansiell krafthandel
 • Eiendomsskatt
 • Konsesjoner
 • Multy Utility