Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Bank, finans og livsforsikring


Kontaktpersoner:
Advokat Johan Kr. Falk-Pedersen.

Kjerneteam:
Advokat Johan Kr. Falk-Pedersen, advokat Terje Sverdrup Mår og advokat Guri Rodal.

Advokater i Sverdrup har lang erfaring med bistand til norske finansieringsselskaper og filialer av utenlandske banker, livsforsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner. Vi har god forståelse for de kommersielle, markedsmessige og praktiske hensyn som er i fokus hos disse klientenes eiere og ledelse. Vi er vant til å samarbeide tett med utenlandske eiere/hovedforetak og deres juridiske avdelinger og advokatforbindelser.

Vår bistand dekker de fleste områder knyttet til etablering, oppkjøp, drift og avvikling av finansinstitusjoner og filialer, som for eksempel: 
 • Eierskapstillatelser, etableringsmeldinger og konsesjonssøknader
 • Utvikling av nye finansielle produkter innen leasing, lån, kortfinansiering, livsforsikring og garantistillelser, factoring og fakturaadministrasjon
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter, betingelser og vilkår, pant-, garanti-, kausjons- og andre sikkerhetsdokumenter, rutinebeskrivelser og annen dokumentasjon både for standardprodukter og for enkeltstående engasjementer innen lån, livs- og pensjonsforsikring, finansiell og operasjonell leasing, kredittkort, factoring og fordringsadministrasjon
 • Samarbeidsavtaler om salgsfremmende finansiering mellom finansinstitusjoner og større leverandører av kapital- og forbruksvarer (leiefinansiering, kontokreditter m.v.)
 • Avtaler med finans- og forsikringsformidlere og andre distribusjonsledd.
 • Avtaler med andre finansinstitusjoner (oppgjørs- og realisasjonsavtaler m.m.) fondsforvaltningsselskaper m.m.
 • Internettbaserte løsninger for innlevering og behandling av kredittsøknader og for fordringsadministrasjon, internettportaler for etablering og selvadministrasjon av tjenestepensjonsordninger 
 • Compliance-arbeid og compliance-prosjekter relatert til finansinstitusjoners produkter, markedsføring, hvitvasking, rutiner og tredjepartsavtaler, herunder databehandleravtaler
 • Porteføljeoverdragelser 
 • Oppfølgning av problemengasjementer / Bad Banking
 • Realisasjon av sikkerheter og annen tvangsforfølgning, inkludert midlertidige forføyninger og arrester.
 • Prosedyre og bistand ved saker for klagenemnder