Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Arbeidsliv og pensjoner


Kontaktpersoner:
Advokat Heidi Grette.

Kjerneteam:
Advokat Erik Dahl, advokat Heidi Grette, advokat Tom Eivind Haug og advokat Guri Roland.

Bedriftens viktigste ressurser ligger ofte i menneskene. God personalhåndtering er avgjørende for trivsel og godt økonomisk resultat. Ofte handler det om evnen til å gripe inn i rett tid og på korrekt måte. 

Sverdrup legger vekt på forebyggende handling i stedet for etterfølgende, kostbar brannslukking. Vi setter god personalhåndtering i fokus. Både arbeidsgivere og arbeidstakere benytter oss som rådgivere. Våre advokater har bakgrunn fra bla. forvaltningen, industri og arbeidstaker-/giver organisasjoner.

Vi bistår blant annet med:
 • Løpende rådgiving mht generelle personalspørsmål, trygderettslige spørsmål, ferie, permittering.
 • Utarbeidelse av ansettelseskontrakter på alle nivåer
 • Arbeidsutleie
 • Nedbemanning og omorganisering 
 • Virksomhetsoverdragelse 
 • Oppsigelse og avskjed, fratredelsesavtaler 
 • Forhandlinger og prosedyre 
 • Pensjonsspørsmål 
 • Konkurranseklausuler 
 • Kollektiv arbeidsrett
 • Kurs og ledertrening