Om oss


Advokatfirmaet Sverdrup DA ble etablert høsten 2009 av advokatene Gunhild Buestad, Erik Dahl, Heidi Grette, Robert Heiberg Kahrs og Terje Sverdrup Mår. Økt internasjonalisering for næringsliv og private krever tilknytning til et bredt internasjonalt advokatnettverk. 

Advokatfirmaet Sverdrup DA ble allerede fra starten av tatt opp som det norske medlemmet av TELFA, Trans European Law Firms Alliance. TELFA er et ledende advokatnettverk for uavhengige advokatfirmaer i Europa med medlemmer i 27 land. Vi anbefaler TELFA’s hjemmeside www.telfa.org.

I USA samarbeider TELFA med USLAW Network Inc. som er representert i 45 stater og i Mexico. TELFA samarbeider også med advokatfirmaer i sentrale land i Asia og Afrika for å sikre klientenes behov for juridisk bistand også i disse regionene.

Navnet Sverdrup står i norsk historie for solid kunnskap, gjennomføringsevne og gode personlige egenskaper. Som eksempel kan nevnes parlamentarismens far i Norge, statsminister og jurist Johan Sverdrup, riksforsamlingens president på Eidsvoll, 17. mai 1814 Georg Sverdrup og polfareren Otto Sverdrup.

Alle våre advokater har høy generell forretningsjuridisk kompetanse. I tillegg har hver advokat spisskompetanse innen et eller flere områder. På denne måte kan vi levere 1. klasses juridisk kompetanse innen alle områder av forretningsjussen. Hos oss får du bistand fra erfarne advokater med bransjeforståelse. 

Vi lover engasjement, tett oppfølging og tilgjengelighet.

Vi betjener også privatklienter innenfor våre spesialområder. 

Advokatfirmaet Sverdrup DA er en moderne advokatbedrift. Vår virksomhet er team drevet, kostnadseffektiv og fleksibel. Vi benytter moderne teknisk utstyr for å sikre effektiv drift.    

Våre advokater er anbefalt av det internasjonale advokatrangeringsselskapet The Legal 500.
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Advokatfirmaet Sverdrup DA